Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 57 98.246% 98.246% 0%
2021 54 96.296% 96.296% 0%
2020 56 100% 100% 0%
2019 65 95.385% 95.385% 0%
2018 59 96.61% 96.61% 0%
2017 59 100% 100% 0%
2016 60 96.667% 100% 3.333%
2015 64 96.875% 100% 3.125%
2014 61 98.361% 100% 1.639%
2013 61 100% 100% 0%
2012 61 100% 100% 0%
2011 61 98.361% 100% 1.639%
2010 52 94.231% 100% 5.769%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 57
  98%
  98%
  0%
2021 2500252 54
  96%
  96%
  0%
2020 2500252 56
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 65
  95%
  95%
  0%
2018 2500252 59
  97%
  97%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500252 59
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 60
  97%
  100%
  3%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2500252 64
  97%
  100%
  3%
2014 2500252 61
  98%
  100%
  2%
2013 2500252 61
  100%
  100%
  0%
4313794 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 61
  100%
  100%
  0%
2011 2500252 61
  98%
  100%
  2%
2010 2500252 52
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 57 4% 4% 61% 30% 2% 0%
2021 2500252 54 4% 7% 33% 52% 4% 0%
2020 2500252 56 5% 2% 46% 46% 0% 0%
2019 2500252 65 3% 3% 48% 42% 5% 0%
2018 2500252 59 2% 0% 29% 66% 3% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500252 59 5% 53% 29% 14% 0% 0%
2016 2500252 60 3% 37% 52% 5% 0% 3%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2015 2500252 64 5% 19% 47% 27% 0% 3%
2014 2500252 61 5% 28% 43% 23% 0% 2%
2013 2500252 61 7% 21% 56% 16% 0% 0%
4313794 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2012 2500252 61 5% 18% 46% 31% 0% 0%
2011 2500252 61 7% 7% 57% 28% 0% 2%
2010 2500252 52 10% 21% 38% 25% 0% 6%