Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 50 98% 98% 0%
2021 52 100% 100% 0%
2020 64 100% 100% 0%
2019 55 100% 100% 0%
2018 60 98.333% 100% 1.667%
2017 53 98.113% 100% 1.887%
2016 63 98.413% 98.413% 0%
2015 56 100% 100% 0%
2014 60 100% 100% 0%
2013 56 100% 100% 0%
2012 60 100% 100% 0%
2011 49 95.918% 95.918% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 50
  98%
  98%
  0%
2021 2500252 52
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 55
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 60
  98%
  100%
  2%
2017 2500252 53
  98%
  100%
  2%
2016 2500252 63
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 56
  100%
  100%
  0%
2014 2500252 60
  100%
  100%
  0%
2013 2500252 56
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 60
  100%
  100%
  0%
2011 2500252 49
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 50 6% 10% 82% 0% 2% 0%
2021 2500252 52 6% 44% 50% 0% 0% 0%
2020 2500252 64 5% 59% 36% 0% 0% 0%
2019 2500252 55 4% 62% 35% 0% 0% 0%
2018 2500252 60 3% 37% 58% 0% 0% 2%
2017 2500252 53 6% 34% 58% 0% 0% 2%
2016 2500252 63 5% 24% 68% 2% 2% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500252 56 5% 23% 71% 0% 0% 0%
2014 2500252 60 7% 23% 70% 0% 0% 0%
2013 2500252 56 4% 0% 91% 5% 0% 0%
2012 2500252 60 5% 3% 83% 8% 0% 0%
2011 2500252 49 4% 12% 73% 6% 4% 0%