Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 55 98.182% 98.182% 0%
2021 53 94.34% 96.154% 1.887%
2020 55 98.182% 98.182% 0%
2019 65 98.462% 98.462% 0%
2018 58 96.552% 96.552% 0%
2017 60 98.333% 100% 1.667%
2016 57 96.491% 100% 3.509%
2015 67 94.03% 98.438% 4.478%
2014 60 96.667% 100% 3.333%
2013 61 98.361% 98.361% 0%
2012 60 100% 100% 0%
2011 60 100% 100% 0%
2010 49 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 55
  98%
  98%
  0%
2021 2500252 53
  94%
  96%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500252 55
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 65
  98%
  98%
  0%
2018 2500252 58
  97%
  97%
  0%
2017 2500252 60
  98%
  100%
  2%
2016 2500252 57
  96%
  100%
  4%
2015 2500252 67
  94%
  98%
  4%
2014 2500252 60
  97%
  100%
  3%
2013 2500252 61
  98%
  98%
  0%
2012 2500252 60
  100%
  100%
  0%
2011 2500252 60
  100%
  100%
  0%
2010 2500252 49
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 55 5% 13% 73% 7% 2% 0%
2021 2500252 53 6% 13% 74% 2% 4% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500252 55 5% 5% 78% 9% 2% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500252 65 3% 8% 88% 0% 2% 0%
2018 2500252 58 5% 3% 86% 2% 3% 0%
2017 2500252 60 5% 2% 87% 5% 0% 2%
2016 2500252 57 4% 2% 91% 0% 0% 4%
2015 2500252 67 4% 12% 76% 1% 1% 4%
2014 2500252 60 5% 5% 85% 2% 0% 3%
2013 2500252 61 3% 0% 95% 0% 2% 0%
2012 2500252 60 5% 0% 93% 2% 0% 0%
2011 2500252 60 5% 18% 77% 0% 0% 0%
2010 2500252 49 2% 22% 67% 8% 0% 0%