Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 56 98.214% 100% 1.786%
2021 54 96.296% 98.113% 1.852%
2020 56 100% 100% 0%
2019 64 100% 100% 0%
2018 59 98.305% 98.305% 0%
2017 60 98.333% 100% 1.667%
2016 57 94.737% 100% 5.263%
2015 67 97.015% 100% 2.985%
2014 60 96.667% 98.305% 1.667%
2013 60 98.333% 98.333% 0%
2012 60 100% 100% 0%
2011 58 100% 100% 0%
2010 50 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 56
  98%
  100%
  2%
2021 2500252 54
  96%
  98%
  2%
2020 2500252 56
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 59
  98%
  98%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500252 60
  98%
  100%
  2%
2016 2500252 57
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 67
  97%
  100%
  3%
2014 2500252 60
  97%
  98%
  2%
2013 2500252 60
  98%
  98%
  0%
2012 2500252 60
  100%
  100%
  0%
2011 2500252 58
  100%
  100%
  0%
2010 2500252 50
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 56 5% 11% 80% 2% 0% 2%
2021 2500252 54 2% 6% 81% 7% 2% 2%
2020 2500252 56 2% 7% 88% 4% 0% 0%
2019 2500252 64 5% 48% 44% 3% 0% 0%
2018 2500252 59 3% 3% 85% 7% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500252 60 3% 0% 85% 10% 0% 2%
2016 2500252 57 0% 0% 93% 2% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500252 67 0% 15% 79% 3% 0% 3%
2014 2500252 60 5% 23% 63% 5% 2% 2%
2013 2500252 60 0% 5% 93% 0% 2% 0%
2012 2500252 60 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2011 2500252 58 3% 3% 86% 7% 0% 0%
2010 2500252 50 2% 30% 56% 12% 0% 0%