Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 58 91.379% 100% 8.621%
2021 63 96.825% 100% 3.175%
2020 55 96.364% 100% 3.636%
2019 61 98.361% 100% 1.639%
2018 66 95.455% 98.438% 3.03%
2017 67 91.045% 100% 8.955%
2016 65 92.308% 100% 7.692%
2015 68 94.118% 98.462% 4.412%
2014 66 93.939% 98.413% 4.545%
2013 61 98.361% 100% 1.639%
2012 65 98.462% 98.462% 0%
2011 64 96.875% 98.413% 1.562%
2010 67 91.045% 98.387% 7.463%
2009 56 96.429% 98.182% 1.786%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 58
  91%
  100%
  9%
2021 2500252 63
  97%
  100%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 2500252 55
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 61
  98%
  100%
  2%
2018 2500252 66
  95%
  98%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 67
  91%
  100%
  9%
2016 2500252 65
  92%
  100%
  8%
2015 2500252 68
  94%
  98%
  4%
2014 2500252 66
  94%
  98%
  5%
2013 2500252 61
  98%
  100%
  2%
2012 2500252 65
  98%
  98%
  0%
2011 2500252 64
  97%
  98%
  2%
2010 2500252 67
  91%
  98%
  7%
2009 2500252 56
  96%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 58 5% 7% 72% 7% 0% 9%
2021 2500252 63 5% 5% 70% 17% 0% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2020 2500252 55 4% 18% 71% 4% 0% 4%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2019 2500252 61 5% 25% 69% 0% 0% 2%
2018 2500252 66 5% 2% 80% 9% 2% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500252 67 1% 1% 72% 16% 0% 9%
2016 2500252 65 0% 11% 71% 11% 0% 8%
2015 2500252 68 0% 0% 91% 3% 1% 4%
2014 2500252 66 3% 9% 76% 6% 2% 5%
2013 2500252 61 3% 7% 85% 3% 0% 2%
2012 2500252 65 3% 0% 91% 5% 2% 0%
2011 2500252 64 3% 5% 81% 8% 2% 2%
2010 2500252 67 3% 4% 81% 3% 1% 7%
2009 2500252 56 2% 9% 70% 16% 2% 2%