Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 56 98.214% 98.214% 0%
2021 53 100% 100% 0%
2020 54 100% 100% 0%
2019 66 100% 100% 0%
2018 59 94.915% 98.246% 3.39%
2017 60 98.333% 100% 1.667%
2016 59 96.61% 100% 3.39%
2015 64 96.875% 100% 3.125%
2014 62 96.774% 100% 3.226%
2013 60 100% 100% 0%
2012 59 100% 100% 0%
2011 60 98.333% 100% 1.667%
2010 53 96.226% 100% 3.774%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 56
  98%
  98%
  0%
2021 2500252 53
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 54
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 66
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 59
  95%
  98%
  3%
2017 2500252 60
  98%
  100%
  2%
2016 2500252 59
  97%
  100%
  3%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2015 2500252 64
  97%
  100%
  3%
2014 2500252 62
  97%
  100%
  3%
2013 2500252 60
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 59
  100%
  100%
  0%
2011 2500252 60
  98%
  100%
  2%
2010 2500252 53
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 56 5% 0% 73% 20% 2% 0%
2021 2500252 53 6% 4% 77% 13% 0% 0%
2020 2500252 54 4% 13% 74% 9% 0% 0%
2019 2500252 66 0% 71% 27% 2% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500252 59 7% 3% 71% 14% 2% 3%
2017 2500252 60 5% 10% 73% 10% 0% 2%
2016 2500252 59 5% 15% 64% 12% 0% 3%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500252 64 5% 23% 48% 20% 0% 3%
2014 2500252 62 6% 18% 53% 19% 0% 3%
2013 2500252 60 5% 7% 62% 27% 0% 0%
2012 2500252 59 3% 10% 59% 27% 0% 0%
2011 2500252 60 5% 20% 60% 13% 0% 2%
2010 2500252 53 6% 4% 75% 11% 0% 4%