Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 81.967% 92.593% 11.475%
2021 66 86.364% 95% 9.091%
2020 55 87.273% 92.308% 5.455%
2019 63 95.238% 100% 4.762%
2018 71 87.324% 98.413% 11.268%
2017 69 81.159% 94.915% 14.493%
2016 66 86.364% 91.935% 6.061%
2015 73 90.411% 100% 9.589%
2014 68 85.294% 93.548% 8.824%
2013 62 95.161% 98.333% 3.226%
2012 69 92.754% 95.522% 2.899%
2011 69 88.406% 93.846% 5.797%
2010 73 84.932% 98.413% 13.699%
2009 55 85.455% 85.455% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 61
  82%
  93%
  11%
2021 2500252 66
  86%
  95%
  9%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500252 55
  87%
  92%
  5%
2019 2500252 63
  95%
  100%
  5%
2018 2500252 71
  87%
  98%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 69
  81%
  95%
  14%
2016 2500252 66
  86%
  92%
  6%
2015 2500252 73
  90%
  100%
  10%
2014 2500252 68
  85%
  94%
  9%
2013 2500252 62
  95%
  98%
  3%
2012 2500252 69
  93%
  96%
  3%
2011 2500252 69
  88%
  94%
  6%
2010 2500252 73
  85%
  98%
  14%
2009 2500252 55
  85%
  85%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 61 5% 3% 46% 28% 7% 11%
2021 2500252 66 2% 8% 30% 47% 5% 9%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500252 55 4% 5% 29% 49% 7% 5%
2019 2500252 63 2% 13% 35% 46% 0% 5%
2018 2500252 71 3% 1% 32% 51% 1% 11%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500252 69 3% 4% 25% 49% 4% 14%
2016 2500252 66 5% 14% 53% 15% 8% 6%
2015 2500252 73 3% 7% 68% 12% 0% 10%
2014 2500252 68 4% 4% 51% 25% 6% 9%
2013 2500252 62 5% 8% 53% 29% 2% 3%
2012 2500252 69 6% 10% 51% 26% 4% 3%
2011 2500252 69 4% 4% 43% 36% 6% 6%
2010 2500252 73 5% 16% 36% 27% 1% 14%
2009 2500252 55 2% 4% 24% 56% 15% 0%