Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 69 79.71% 90.164% 11.594%
2021 67 79.104% 84.127% 5.97%
2020 56 83.929% 87.037% 3.571%
2019 61 98.361% 100% 1.639%
2018 73 87.671% 96.97% 9.589%
2017 72 76.389% 79.71% 4.167%
2016 71 80.282% 86.364% 7.042%
2015 76 84.211% 90.141% 6.579%
2014 73 78.082% 85.075% 8.219%
2013 60 90% 91.525% 1.667%
2012 69 95.652% 97.059% 1.449%
2011 68 86.765% 93.651% 7.353%
2010 75 88% 98.507% 10.667%
2009 58 75.862% 77.193% 1.724%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 69
  80%
  90%
  12%
2021 2500252 67
  79%
  84%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500252 56
  84%
  87%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2500252 61
  98%
  100%
  2%
2018 2500252 73
  88%
  97%
  10%
2017 2500252 72
  76%
  80%
  4%
2016 2500252 71
  80%
  86%
  7%
2015 2500252 76
  84%
  90%
  7%
2014 2500252 73
  78%
  85%
  8%
2013 2500252 60
  90%
  92%
  2%
2012 2500252 69
  96%
  97%
  1%
2011 2500252 68
  87%
  94%
  7%
2010 2500252 75
  88%
  99%
  11%
2009 2500252 58
  76%
  77%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 69 4% 9% 35% 32% 9% 12%
2021 2500252 67 4% 0% 22% 52% 15% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500252 56 5% 5% 32% 41% 13% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500252 61 2% 2% 64% 31% 0% 2%
2018 2500252 73 5% 5% 45% 32% 3% 10%
2017 2500252 72 4% 3% 47% 21% 19% 4%
2016 2500252 71 6% 3% 30% 42% 13% 7%
2015 2500252 76 3% 7% 30% 45% 9% 7%
2014 2500252 73 4% 3% 33% 38% 14% 8%
2013 2500252 60 5% 2% 47% 37% 8% 2%
2012 2500252 69 4% 6% 49% 36% 3% 1%
2011 2500252 68 1% 6% 38% 41% 6% 7%
2010 2500252 75 5% 7% 45% 31% 1% 11%
2009 2500252 58 3% 7% 17% 48% 22% 2%