Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 98.148% 98.148% 0%
2021 54 98.148% 98.148% 0%
2020 59 98.305% 98.305% 0%
2019 63 90.476% 90.476% 0%
2018 60 96.667% 98.305% 1.667%
2017 54 100% 100% 0%
2016 59 96.61% 100% 3.39%
2015 65 96.923% 100% 3.077%
2014 63 93.651% 98.333% 4.762%
2013 65 93.846% 98.387% 4.615%
2012 60 98.333% 100% 1.667%
2011 59 96.61% 98.276% 1.695%
2010 49 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 54
  98%
  98%
  0%
2504022 2
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 54
  98%
  98%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2020 2500252 59
  98%
  98%
  0%
2019 2500252 63
  90%
  90%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2500252 60
  97%
  98%
  2%
2017 2500252 54
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 59
  97%
  100%
  3%
2015 2500252 65
  97%
  100%
  3%
2014 2500252 63
  94%
  98%
  5%
2013 2500252 65
  94%
  98%
  5%
2012 2500252 60
  98%
  100%
  2%
2011 2500252 59
  97%
  98%
  2%
2010 2500252 49
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 54 2% 2% 54% 41% 2% 0%
2504022 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500252 54 0% 0% 56% 43% 2% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500252 59 0% 2% 85% 12% 2% 0%
2019 2500252 63 0% 0% 75% 16% 10% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500252 60 3% 2% 67% 25% 2% 2%
2017 2500252 54 4% 6% 69% 22% 0% 0%
2016 2500252 59 0% 2% 83% 12% 0% 3%
2015 2500252 65 5% 5% 58% 29% 0% 3%
2014 2500252 63 5% 19% 59% 11% 2% 5%
2013 2500252 65 0% 0% 66% 28% 2% 5%
2012 2500252 60 2% 2% 65% 30% 0% 2%
2011 2500252 59 3% 3% 59% 31% 2% 2%
2010 2500252 49 2% 37% 51% 10% 0% 0%