Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 55 98.182% 100% 1.818%
2021 52 94.231% 98% 3.846%
2020 65 96.923% 100% 3.077%
2019 52 100% 100% 0%
2018 62 96.774% 100% 3.226%
2017 55 96.364% 98.148% 1.818%
2016 61 100% 100% 0%
2015 56 100% 100% 0%
2014 61 100% 100% 0%
2013 59 96.61% 98.276% 1.695%
2012 63 95.238% 100% 4.762%
2011 47 93.617% 95.652% 2.128%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 55
  98%
  100%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 52
  94%
  98%
  4%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2020 2500252 65
  97%
  100%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2500252 52
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 62
  97%
  100%
  3%
2017 2500252 55
  96%
  98%
  2%
2016 2500252 61
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 56
  100%
  100%
  0%
2014 2500252 61
  100%
  100%
  0%
2013 2500252 59
  97%
  98%
  2%
2012 2500252 63
  95%
  100%
  5%
2011 2500252 47
  94%
  96%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 55 4% 5% 76% 13% 0% 2%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 2500252 52 4% 8% 73% 10% 2% 4%
1353 64 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2020 2500252 65 3% 3% 78% 12% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500252 52 0% 4% 75% 21% 0% 0%
2018 2500252 62 5% 5% 71% 16% 0% 3%
2017 2500252 55 5% 27% 60% 4% 2% 2%
2016 2500252 61 7% 21% 67% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500252 56 5% 43% 45% 7% 0% 0%
2014 2500252 61 5% 38% 52% 5% 0% 0%
2013 2500252 59 7% 36% 51% 3% 2% 2%
2012 2500252 63 5% 13% 57% 21% 0% 5%
2011 2500252 47 6% 15% 40% 32% 4% 2%