Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 50 98% 98% 0%
2021 52 100% 100% 0%
2020 63 100% 100% 0%
2019 56 100% 100% 0%
2018 63 96.825% 100% 3.175%
2017 54 94.444% 96.226% 1.852%
2016 63 96.825% 98.387% 1.587%
2015 55 96.364% 98.148% 1.818%
2014 61 100% 100% 0%
2013 57 98.246% 100% 1.754%
2012 62 96.774% 100% 3.226%
2011 47 97.872% 100% 2.128%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 50
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 52
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 63
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 56
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 63
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 54
  94%
  96%
  2%
2016 2500252 63
  97%
  98%
  2%
1355 14
  0%
  0%
  0%
2015 2500252 55
  96%
  98%
  2%
2014 2500252 61
  100%
  100%
  0%
2013 2500252 57
  98%
  100%
  2%
2012 2500252 62
  97%
  100%
  3%
2011 2500252 47
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 50 0% 8% 78% 12% 2% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500252 52 0% 21% 77% 2% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500252 63 3% 16% 76% 5% 0% 0%
2019 2500252 56 7% 38% 54% 2% 0% 0%
2018 2500252 63 5% 5% 65% 22% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500252 54 6% 0% 54% 35% 4% 2%
2016 2500252 63 5% 3% 67% 22% 2% 2%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500252 55 5% 9% 51% 31% 2% 2%
2014 2500252 61 5% 0% 38% 57% 0% 0%
2013 2500252 57 5% 2% 35% 56% 0% 2%
2012 2500252 62 5% 0% 47% 45% 0% 3%
2011 2500252 47 4% 40% 36% 17% 0% 2%