Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 87.5% 95.455% 8.333%
2021 24 83.333% 100% 16.667%
2020 27 92.593% 96.154% 3.704%
2019 39 100% 100% 0%
2018 31 87.097% 90% 3.226%
2017 19 84.211% 94.118% 10.526%
2016 30 100% 100% 0%
2015 32 96.875% 100% 3.125%
2014 22 95.455% 95.455% 0%
2013 27 92.593% 96.154% 3.704%
2012 27 92.593% 100% 7.407%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 24
  88%
  95%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 24
  83%
  100%
  17%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500252 27
  93%
  96%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 39
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 31
  87%
  90%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 19
  84%
  94%
  11%
2016 2500252 30
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500252 32
  97%
  100%
  3%
2014 2500252 22
  95%
  95%
  0%
2013 2500252 27
  93%
  96%
  4%
2012 2500252 27
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 24 0% 13% 58% 17% 4% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500252 24 4% 0% 50% 25% 0% 17%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500252 27 0% 7% 59% 26% 4% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500252 39 5% 10% 59% 26% 0% 0%
2018 2500252 31 0% 3% 55% 29% 10% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500252 19 0% 16% 47% 21% 5% 11%
2016 2500252 30 3% 13% 50% 33% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500252 32 6% 6% 47% 38% 0% 3%
2014 2500252 22 0% 0% 86% 9% 5% 0%
2013 2500252 27 0% 11% 74% 7% 4% 4%
2012 2500252 27 7% 56% 22% 7% 0% 7%