Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 87.097% 90% 3.226%
2021 58 81.034% 88.679% 8.621%
2020 55 87.273% 87.273% 0%
2019 70 97.143% 98.551% 1.429%
2018 68 83.824% 89.062% 5.882%
2017 67 85.075% 87.692% 2.985%
2016 66 83.333% 87.302% 4.545%
2015 68 82.353% 90.323% 8.824%
2014 63 85.714% 90% 4.762%
2013 70 92.857% 92.857% 0%
2012 63 84.127% 86.885% 3.175%
2011 62 91.935% 91.935% 0%
2010 48 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 62
  87%
  90%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 58
  81%
  89%
  9%
2020 2500252 55
  87%
  87%
  0%
2019 2500252 70
  97%
  99%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 68
  84%
  89%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 67
  85%
  88%
  3%
2016 2500252 66
  83%
  87%
  5%
2015 2500252 68
  82%
  90%
  9%
2014 2500252 63
  86%
  90%
  5%
2013 2500252 70
  93%
  93%
  0%
2012 2500252 63
  84%
  87%
  3%
2011 2500252 62
  92%
  92%
  0%
2010 2500252 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 62 3% 3% 26% 53% 10% 3%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 2500252 58 2% 0% 14% 66% 10% 9%
2020 2500252 55 2% 0% 18% 67% 13% 0%
2019 2500252 70 0% 0% 17% 80% 1% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500252 68 0% 1% 29% 50% 10% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500252 67 1% 1% 18% 63% 12% 3%
2016 2500252 66 0% 2% 24% 58% 12% 5%
2015 2500252 68 1% 4% 24% 53% 9% 9%
2014 2500252 63 3% 0% 37% 46% 10% 5%
2013 2500252 70 1% 1% 21% 69% 7% 0%
2012 2500252 63 0% 3% 33% 48% 13% 3%
2011 2500252 62 2% 2% 48% 40% 8% 0%
2010 2500252 48 2% 8% 33% 56% 0% 0%