Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 96.154% 100% 3.846%
2021 27 100% 100% 0%
2020 28 96.429% 100% 3.571%
2019 21 95.238% 100% 4.762%
2018 8 87.5% 87.5% 0%
2017 31 90.323% 93.333% 3.226%
2016 32 100% 100% 0%
2015 17 94.118% 100% 5.882%
2014 9 100% 100% 0%
2013 8 100% 100% 0%
2012 25 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 26
  96%
  100%
  4%
2021 2500252 27
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 28
  96%
  100%
  4%
2019 2500252 21
  95%
  100%
  5%
2018 2500252 8
  88%
  88%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 31
  90%
  93%
  3%
2016 2500252 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 17
  94%
  100%
  6%
2014 2500252 9
  100%
  100%
  0%
2013 2500252 8
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 25
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 26 0% 0% 50% 46% 0% 4%
2021 2500252 27 0% 11% 70% 19% 0% 0%
2020 2500252 28 0% 14% 50% 32% 0% 4%
2019 2500252 21 5% 5% 48% 38% 0% 5%
2018 2500252 8 0% 0% 63% 25% 13% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500252 31 3% 0% 48% 39% 6% 3%
2016 2500252 32 3% 13% 56% 28% 0% 0%
2015 2500252 17 12% 6% 35% 41% 0% 6%
2014 2500252 9 11% 0% 44% 44% 0% 0%
2013 2500252 8 0% 0% 63% 38% 0% 0%
2012 2500252 25 0% 20% 76% 4% 0% 0%