Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 92.857% 100% 7.143%
2021 32 96.875% 100% 3.125%
2020 27 96.296% 100% 3.704%
2019 25 96% 100% 4%
2018 28 100% 100% 0%
2017 30 96.667% 100% 3.333%
2016 33 100% 100% 0%
2015 22 100% 100% 0%
2014 27 96.296% 100% 3.704%
2013 20 100% 100% 0%
2012 28 92.857% 100% 7.143%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 28
  93%
  100%
  7%
2021 2500252 32
  97%
  100%
  3%
2020 2500252 27
  96%
  100%
  4%
2019 2500252 25
  96%
  100%
  4%
2018 2500252 28
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 30
  97%
  100%
  3%
2016 2500252 33
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 22
  100%
  100%
  0%
2014 2500252 27
  96%
  100%
  4%
2013 2500252 20
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 28
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 28 4% 7% 61% 21% 0% 7%
2021 2500252 32 0% 3% 91% 3% 0% 3%
2020 2500252 27 4% 33% 56% 4% 0% 4%
2019 2500252 25 0% 44% 52% 0% 0% 4%
2018 2500252 28 4% 4% 86% 7% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500252 30 3% 7% 77% 10% 0% 3%
2016 2500252 33 3% 24% 67% 6% 0% 0%
2015 2500252 22 9% 5% 59% 27% 0% 0%
2014 2500252 27 0% 4% 63% 30% 0% 4%
2013 2500252 20 5% 25% 55% 15% 0% 0%
2012 2500252 28 11% 14% 61% 7% 0% 7%