Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 92.857% 100% 7.143%
2021 21 100% 100% 0%
2020 40 100% 100% 0%
2019 37 97.297% 97.297% 0%
2018 33 93.939% 93.939% 0%
2017 42 95.238% 95.238% 0%
2016 38 97.368% 97.368% 0%
2015 44 93.182% 93.182% 0%
2014 51 98.039% 98.039% 0%
2013 47 93.617% 93.617% 0%
2012 29 89.655% 89.655% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 28
  93%
  100%
  7%
2021 2500252 21
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 40
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 37
  97%
  97%
  0%
2018 2500252 33
  94%
  94%
  0%
2017 2500252 42
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 38
  97%
  97%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2015 2500252 44
  93%
  93%
  0%
2014 2500252 51
  98%
  98%
  0%
2013 2500252 47
  94%
  94%
  0%
2012 2500252 29
  90%
  90%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 28 7% 14% 39% 32% 0% 7%
2021 2500252 21 5% 43% 38% 14% 0% 0%
2020 2500252 40 5% 0% 55% 38% 0% 0%
2019 2500252 37 3% 16% 51% 24% 3% 0%
2018 2500252 33 3% 12% 64% 15% 6% 0%
2017 2500252 42 5% 12% 55% 21% 5% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500252 38 5% 26% 53% 13% 3% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2015 2500252 44 7% 7% 64% 16% 7% 0%
2014 2500252 51 2% 6% 69% 22% 2% 0%
2013 2500252 47 6% 9% 51% 28% 6% 0%
2012 2500252 29 3% 10% 52% 24% 10% 0%