Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 86.957% 100% 13.043%
2021 25 100% 100% 0%
2020 26 88.462% 100% 11.538%
2019 28 100% 100% 0%
2018 11 100% 100% 0%
2017 23 82.609% 100% 17.391%
2016 23 95.652% 95.652% 0%
2015 23 95.652% 95.652% 0%
2014 28 92.857% 96.296% 3.571%
2013 33 93.939% 100% 6.061%
2012 28 92.857% 100% 7.143%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 23
  87%
  100%
  13%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500252 25
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 26
  88%
  100%
  12%
2019 2500252 28
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 11
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 23
  83%
  100%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 23
  96%
  96%
  0%
2015 2500252 23
  96%
  96%
  0%
2014 2500252 28
  93%
  96%
  4%
2013 2500252 33
  94%
  100%
  6%
2012 2500252 28
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 23 4% 0% 65% 17% 0% 13%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500252 25 12% 0% 80% 8% 0% 0%
2020 2500252 26 4% 8% 73% 4% 0% 12%
2019 2500252 28 0% 54% 39% 7% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500252 11 9% 27% 45% 18% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500252 23 0% 4% 57% 22% 0% 17%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500252 23 0% 0% 52% 43% 4% 0%
2015 2500252 23 0% 13% 57% 26% 4% 0%
2014 2500252 28 0% 0% 64% 29% 4% 4%
2013 2500252 33 6% 15% 42% 30% 0% 6%
2012 2500252 28 11% 25% 39% 18% 0% 7%