Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 58 91.379% 96.364% 5.172%
2021 65 92.308% 92.308% 0%
2020 58 91.379% 91.379% 0%
2019 60 93.333% 94.915% 1.667%
2018 65 98.462% 98.462% 0%
2017 68 89.706% 96.825% 7.353%
2016 66 87.879% 87.879% 0%
2015 68 94.118% 98.462% 4.412%
2014 68 89.706% 92.424% 2.941%
2013 59 89.831% 89.831% 0%
2012 81 96.296% 100% 3.704%
2011 71 71.831% 73.913% 2.817%
2010 71 81.69% 84.058% 2.817%
2009 52 82.692% 86% 3.846%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 58
  91%
  96%
  5%
2021 2500252 65
  92%
  92%
  0%
2020 2500252 58
  91%
  91%
  0%
2019 2500252 60
  93%
  95%
  2%
2018 2500252 65
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 68
  90%
  97%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500252 66
  88%
  88%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2015 2500252 68
  94%
  98%
  4%
2014 2500252 68
  90%
  92%
  3%
2013 2500252 59
  90%
  90%
  0%
2012 2500252 81
  96%
  100%
  4%
2011 2500252 71
  72%
  74%
  3%
2010 2500252 71
  82%
  84%
  3%
2009 2500252 52
  83%
  86%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 58 5% 10% 62% 14% 3% 5%
2021 2500252 65 5% 0% 46% 42% 8% 0%
2020 2500252 58 2% 7% 62% 21% 9% 0%
2019 2500252 60 3% 3% 33% 53% 5% 2%
2018 2500252 65 2% 6% 43% 48% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500252 68 3% 0% 41% 46% 3% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500252 66 5% 0% 55% 29% 12% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500252 68 1% 0% 35% 57% 1% 4%
2014 2500252 68 1% 0% 40% 49% 7% 3%
2013 2500252 59 3% 3% 42% 41% 10% 0%
2012 2500252 81 1% 0% 40% 56% 0% 4%
2011 2500252 71 3% 0% 35% 34% 25% 3%
2010 2500252 71 3% 8% 49% 21% 15% 3%
2009 2500252 52 2% 0% 23% 58% 13% 4%