Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 52 96.154% 96.154% 0%
2021 55 96.364% 96.364% 0%
2020 61 100% 100% 0%
2019 58 100% 100% 0%
2018 61 96.721% 96.721% 0%
2017 54 94.444% 94.444% 0%
2016 60 98.333% 98.333% 0%
2015 57 100% 100% 0%
2014 63 98.413% 100% 1.587%
2013 55 100% 100% 0%
2012 59 98.305% 100% 1.695%
2011 50 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 52
  96%
  96%
  0%
2021 2500252 55
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 61
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 58
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 61
  97%
  97%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 54
  94%
  94%
  0%
2016 2500252 60
  98%
  98%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500252 57
  100%
  100%
  0%
2014 2500252 63
  98%
  100%
  2%
2013 2500252 55
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 59
  98%
  100%
  2%
2011 2500252 50
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 52 4% 0% 56% 37% 4% 0%
2021 2500252 55 5% 0% 53% 38% 4% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500252 61 5% 0% 77% 18% 0% 0%
2019 2500252 58 3% 5% 55% 36% 0% 0%
2018 2500252 61 5% 0% 46% 46% 3% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500252 54 6% 6% 61% 22% 6% 0%
2016 2500252 60 5% 5% 60% 28% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500252 57 5% 5% 75% 14% 0% 0%
2014 2500252 63 6% 3% 70% 19% 0% 2%
2013 2500252 55 5% 2% 51% 42% 0% 0%
2012 2500252 59 3% 12% 75% 8% 0% 2%
2011 2500252 50 6% 8% 52% 34% 0% 0%