Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 55 98.182% 98.182% 0%
2021 53 100% 100% 0%
2020 54 100% 100% 0%
2019 64 100% 100% 0%
2018 61 95.082% 98.305% 3.279%
2017 61 95.082% 96.667% 1.639%
2016 61 95.082% 96.667% 1.639%
2015 65 92.308% 96.774% 4.615%
2014 60 98.333% 100% 1.667%
2013 63 100% 100% 0%
2012 63 96.825% 96.825% 0%
2011 58 96.552% 96.552% 0%
2010 53 94.34% 94.34% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 55
  98%
  98%
  0%
2021 2500252 53
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 54
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 61
  95%
  98%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500252 61
  95%
  97%
  2%
2016 2500252 61
  95%
  97%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 65
  92%
  97%
  5%
2014 2500252 60
  98%
  100%
  2%
2013 2500252 63
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 63
  97%
  97%
  0%
2011 2500252 58
  97%
  97%
  0%
2010 2500252 53
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 55 5% 7% 75% 11% 2% 0%
2021 2500252 53 4% 8% 79% 9% 0% 0%
2020 2500252 54 6% 6% 63% 26% 0% 0%
2019 2500252 64 5% 13% 55% 28% 0% 0%
2018 2500252 61 5% 5% 48% 38% 2% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500252 61 5% 8% 39% 43% 3% 2%
2016 2500252 61 5% 7% 59% 25% 3% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500252 65 5% 0% 51% 37% 3% 5%
2014 2500252 60 5% 3% 50% 40% 0% 2%
2013 2500252 63 5% 11% 54% 30% 0% 0%
2012 2500252 63 5% 2% 62% 29% 3% 0%
2011 2500252 58 3% 10% 71% 12% 3% 0%
2010 2500252 53 4% 9% 58% 23% 6% 0%