Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 23 100% 100% 0%
2020 22 100% 100% 0%
2019 19 100% 100% 0%
2018 5 100% 100% 0%
2017 3 100% 100% 0%
2016 2 100% 100% 0%
2015 6 100% 100% 0%
2014 8 87.5% 100% 12.5%
2013 5 100% 100% 0%
2012 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 7
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 23
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 22
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 19
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 5
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 3
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 2
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 6
  100%
  100%
  0%
2014 2500252 8
  88%
  100%
  12%
2013 2500252 5
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 7 0% 0% 57% 43% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500252 23 9% 22% 48% 22% 0% 0%
2020 2500252 22 5% 9% 82% 5% 0% 0%
2019 2500252 19 16% 0% 68% 16% 0% 0%
2018 2500252 5 0% 20% 80% 0% 0% 0%
2017 2500252 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2016 2500252 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2500252 6 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2014 2500252 8 13% 13% 38% 25% 0% 13%
2013 2500252 5 20% 0% 20% 60% 0% 0%
2012 2500252 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%