Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2019 * 871 139 130
2018 * 1003 165 130
2017 530 116 120
2016 658 141 120
2015 532 112 120
2014 494 94 120
2013 516 94 130
2012 584 108 140
2011 580 92 140
2010 494 98 140
2009 321 95 140

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21122: Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Sol·licituds 1a opció Oferta
2019 306 52 40
2018 276 41 40

21013: Grau en Ciència Política i Gestió Pública

Sol·licituds 1a opció Oferta
2019 565 87 90
2018 727 124 90
2017 530 116 120
2016 658 141 120
2015 532 112 120
2014 494 94 120
2013 516 94 130
2012 584 108 140
2011 580 92 140
2010 494 98 140
2009 321 95 140

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 85.01% 84.88%
2017 81.89% 83.29%
2016 79.08% 79.92%
2015 81.99% 82.2%
2014 81.52% 78.13%
2013 77.05% 71.48%
2012 78.25% 78.87%
2011 71.87% 69.45%
2010 70.99% 70.85%
2009 66.95% 67.65%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats