Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 100% 100% 0%
2021 18 94.444% 100% 5.556%
2020 20 95% 100% 5%
2019 10 100% 100% 0%
2018 16 87.5% 100% 12.5%
2017 20 90% 100% 10%
2016 18 66.667% 92.308% 27.778%
2015 19 94.737% 100% 5.263%
2014 28 92.857% 96.296% 3.571%
2013 15 100% 100% 0%
2012 40 95% 100% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 16
  100%
  100%
  0%
2500261 23
  91%
  100%
  9%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2500260 18
  94%
  100%
  6%
2500261 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500260 20
  95%
  100%
  5%
2500261 20
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 10
  100%
  100%
  0%
2500261 33
  91%
  94%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 16
  88%
  100%
  12%
2500261 7
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 20
  90%
  100%
  10%
2500261 14
  93%
  100%
  7%
2016 2500260 18
  67%
  92%
  28%
2500261 16
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 19
  95%
  100%
  5%
2500261 21
  95%
  100%
  5%
2014 2500260 28
  93%
  96%
  4%
2500261 16
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 15
  100%
  100%
  0%
2500261 25
  100%
  100%
  0%
2012 2500260 40
  95%
  100%
  5%
2500261 7
  100%
  100%
  0%
2011 2500261 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 16 0% 31% 56% 13% 0% 0%
2500261 23 9% 9% 35% 39% 0% 9%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2021 2500260 18 0% 6% 56% 33% 0% 6%
2500261 18 0% 6% 67% 28% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500260 20 0% 0% 55% 40% 0% 5%
2500261 20 0% 5% 25% 70% 0% 0%
2019 2500260 10 0% 0% 70% 30% 0% 0%
2500261 33 0% 3% 33% 55% 6% 3%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500260 16 6% 6% 44% 31% 0% 13%
2500261 7 0% 0% 43% 57% 0% 0%
2017 2500260 20 0% 5% 40% 45% 0% 10%
2500261 14 0% 0% 14% 79% 0% 7%
2016 2500260 18 0% 0% 22% 44% 6% 28%
2500261 16 0% 0% 19% 81% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500260 19 0% 0% 16% 79% 0% 5%
2500261 21 0% 5% 24% 67% 0% 5%
2014 2500260 28 0% 0% 32% 61% 4% 4%
2500261 16 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2013 2500260 15 0% 7% 20% 73% 0% 0%
2500261 25 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2012 2500260 40 3% 8% 53% 33% 0% 5%
2500261 7 0% 0% 29% 71% 0% 0%
2011 2500261 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%