Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 85 87.059% 90.244% 3.529%
2021 67 74.627% 79.365% 5.97%
2020 72 91.667% 100% 8.333%
2019 76 97.368% 100% 2.632%
2018 64 81.25% 100% 18.75%
2017 73 83.562% 100% 16.438%
2016 78 94.872% 100% 5.128%
2015 89 92.135% 97.619% 5.618%
2014 89 88.764% 95.181% 6.742%
2013 84 88.095% 97.368% 9.524%
2012 72 94.444% 98.551% 4.167%
2011 71 90.141% 100% 9.859%
2010 71 94.366% 97.101% 2.817%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 85
  87%
  90%
  4%
2500261 56
  73%
  87%
  16%
2021 2500260 67
  75%
  79%
  6%
2500261 71
  75%
  91%
  18%
2020 2500260 72
  92%
  100%
  8%
2500261 69
  74%
  85%
  13%
2019 2500260 76
  97%
  100%
  3%
2500261 62
  94%
  97%
  3%
2018 2500260 64
  81%
  100%
  19%
2500261 66
  82%
  100%
  18%
2017 2500260 73
  84%
  100%
  16%
2500261 61
  87%
  100%
  13%
2016 2500260 78
  95%
  100%
  5%
2500261 67
  93%
  100%
  7%
2015 2500260 89
  92%
  98%
  6%
2500261 83
  87%
  100%
  13%
2014 2500260 89
  89%
  95%
  7%
2500261 67
  81%
  84%
  4%
2013 2500260 84
  88%
  97%
  10%
2500261 64
  86%
  95%
  9%
2012 2500260 72
  94%
  99%
  4%
2500261 64
  97%
  100%
  3%
2011 2500260 71
  90%
  100%
  10%
2500261 62
  100%
  100%
  0%
2010 2500260 71
  94%
  97%
  3%
2500261 64
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 85 1% 4% 44% 39% 9% 4%
2500261 56 0% 0% 54% 20% 11% 16%
2021 2500260 67 1% 1% 54% 18% 19% 6%
2500261 71 3% 1% 59% 11% 7% 18%
2020 2500260 72 0% 3% 53% 36% 0% 8%
2500261 69 0% 0% 52% 22% 13% 13%
2019 2500260 76 4% 13% 75% 5% 0% 3%
2500261 62 0% 0% 84% 10% 3% 3%
2018 2500260 64 0% 0% 52% 30% 0% 19%
2500261 66 0% 0% 50% 32% 0% 18%
2017 2500260 73 0% 0% 52% 32% 0% 16%
2500261 61 0% 3% 34% 49% 0% 13%
2016 2500260 78 0% 0% 77% 18% 0% 5%
2500261 67 0% 0% 64% 28% 0% 7%
2015 2500260 89 4% 6% 62% 20% 2% 6%
2500261 83 1% 1% 47% 37% 0% 13%
2014 2500260 89 1% 0% 65% 22% 4% 7%
2500261 67 0% 0% 42% 39% 15% 4%
2013 2500260 84 0% 1% 56% 31% 2% 10%
2500261 64 0% 0% 52% 34% 5% 9%
2012 2500260 72 0% 3% 67% 25% 1% 4%
2500261 64 2% 2% 64% 30% 0% 3%
2011 2500260 71 0% 3% 58% 30% 0% 10%
2500261 62 0% 3% 61% 35% 0% 0%
2010 2500260 71 3% 1% 77% 13% 3% 3%
2500261 64 0% 2% 81% 16% 0% 2%