Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 100% 100% 0%
2021 28 100% 100% 0%
2020 34 100% 100% 0%
2019 33 100% 100% 0%
2018 28 92.857% 100% 7.143%
2017 40 97.5% 100% 2.5%
2016 46 95.652% 95.652% 0%
2015 25 100% 100% 0%
2014 35 100% 100% 0%
2013 38 94.737% 94.737% 0%
2012 28 96.429% 96.429% 0%
2011 30 96.667% 100% 3.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 23
  100%
  100%
  0%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2021 2500260 28
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 34
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 33
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 28
  93%
  100%
  7%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2017 2500260 40
  98%
  100%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500260 46
  96%
  96%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 25
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 35
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 38
  95%
  95%
  0%
2012 2500260 28
  96%
  96%
  0%
2011 2500260 30
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 23 0% 22% 78% 0% 0% 0%
1353 96 0% 17% 50% 17% 0% 17%
2021 2500260 28 7% 7% 82% 4% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500260 34 3% 12% 79% 6% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500260 33 3% 3% 88% 6% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500260 28 4% 0% 86% 4% 0% 7%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2017 2500260 40 5% 5% 78% 10% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500260 46 7% 35% 43% 11% 4% 0%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2015 2500260 25 4% 0% 92% 4% 0% 0%
2014 2500260 35 0% 6% 91% 3% 0% 0%
2013 2500260 38 3% 3% 76% 13% 5% 0%
2012 2500260 28 0% 11% 82% 4% 4% 0%
2011 2500260 30 7% 0% 83% 7% 0% 3%