Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 37 100% 100% 0%
2021 42 100% 100% 0%
2020 49 97.959% 97.959% 0%
2019 46 100% 100% 0%
2018 45 97.778% 100% 2.222%
2017 46 100% 100% 0%
2016 48 97.917% 100% 2.083%
2015 46 100% 100% 0%
2014 42 97.619% 100% 2.381%
2013 41 100% 100% 0%
2012 47 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 37
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500260 42
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 49
  98%
  98%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 46
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 45
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 46
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500260 48
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 46
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 42
  98%
  100%
  2%
2013 2500260 41
  100%
  100%
  0%
2012 2500260 47
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 37 0% 0% 51% 49% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2021 2500260 42 0% 5% 55% 40% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500260 49 0% 6% 51% 41% 2% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500260 46 0% 2% 33% 65% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500260 45 0% 9% 62% 27% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500260 46 0% 7% 93% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500260 48 0% 2% 90% 6% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500260 46 0% 0% 91% 9% 0% 0%
2014 2500260 42 0% 0% 76% 21% 0% 2%
2013 2500260 41 0% 0% 78% 22% 0% 0%
2012 2500260 47 2% 0% 70% 28% 0% 0%