Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 95.652% 100% 4.348%
2021 29 100% 100% 0%
2020 27 100% 100% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 26 92.308% 100% 7.692%
2017 29 100% 100% 0%
2016 21 100% 100% 0%
2015 31 96.774% 100% 3.226%
2014 33 100% 100% 0%
2013 34 94.118% 100% 5.882%
2012 15 100% 100% 0%
2011 32 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 23
  96%
  100%
  4%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2021 2500260 29
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 27
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 21
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 26
  92%
  100%
  8%
2017 2500260 29
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500260 21
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 31
  97%
  100%
  3%
2014 2500260 33
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 34
  94%
  100%
  6%
2012 2500260 15
  100%
  100%
  0%
2011 2500260 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 23 0% 0% 87% 9% 0% 4%
1353 96 0% 0% 50% 33% 0% 17%
2021 2500260 29 0% 3% 90% 7% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500260 27 0% 0% 96% 4% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500260 21 0% 5% 86% 10% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500260 26 4% 0% 62% 27% 0% 8%
2017 2500260 29 0% 0% 24% 76% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500260 21 0% 0% 62% 38% 0% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500260 31 0% 0% 68% 29% 0% 3%
2014 2500260 33 3% 24% 70% 3% 0% 0%
2013 2500260 34 0% 6% 35% 53% 0% 6%
2012 2500260 15 0% 0% 47% 53% 0% 0%
2011 2500260 32 0% 0% 66% 34% 0% 0%