Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 32 100% 100% 0%
2021 32 100% 100% 0%
2020 32 100% 100% 0%
2019 30 100% 100% 0%
2018 43 95.349% 100% 4.651%
2017 42 100% 100% 0%
2016 49 100% 100% 0%
2015 48 100% 100% 0%
2014 42 100% 100% 0%
2013 43 100% 100% 0%
2012 32 84.375% 100% 15.625%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 32
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500260 32
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 32
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 30
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 43
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 42
  100%
  100%
  0%
2016 2500260 49
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 48
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 42
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 43
  100%
  100%
  0%
2012 2500260 32
  84%
  100%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 32 0% 0% 78% 22% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500260 32 0% 3% 88% 9% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500260 32 0% 22% 75% 3% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500260 30 0% 10% 70% 20% 0% 0%
2018 2500260 43 0% 9% 81% 5% 0% 5%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500260 42 0% 14% 83% 2% 0% 0%
2016 2500260 49 0% 6% 80% 14% 0% 0%
2015 2500260 48 2% 2% 71% 25% 0% 0%
2014 2500260 42 0% 2% 52% 45% 0% 0%
2013 2500260 43 0% 9% 72% 19% 0% 0%
2012 2500260 32 0% 0% 75% 9% 0% 16%