Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 100% 100% 0%
2021 70 100% 100% 0%
2020 70 100% 100% 0%
2019 65 98.462% 100% 1.538%
2018 69 98.551% 100% 1.449%
2017 79 93.671% 96.104% 2.532%
2016 87 97.701% 97.701% 0%
2015 73 100% 100% 0%
2014 76 100% 100% 0%
2013 68 97.059% 100% 2.941%
2012 66 96.97% 98.462% 1.515%
2011 78 98.718% 100% 1.282%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 60
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2500260 70
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 70
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 65
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 69
  99%
  100%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 79
  94%
  96%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500260 87
  98%
  98%
  0%
2015 2500260 73
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 76
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 68
  97%
  100%
  3%
2012 2500260 66
  97%
  98%
  2%
2011 2500260 78
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 60 0% 2% 98% 0% 0% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2021 2500260 70 0% 0% 73% 27% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500260 70 0% 4% 94% 1% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500260 65 0% 0% 69% 29% 0% 2%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500260 69 0% 0% 61% 38% 0% 1%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500260 79 0% 0% 39% 54% 4% 3%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500260 87 1% 1% 56% 39% 2% 0%
2015 2500260 73 0% 10% 90% 0% 0% 0%
2014 2500260 76 0% 0% 72% 28% 0% 0%
2013 2500260 68 0% 0% 93% 4% 0% 3%
2012 2500260 66 0% 0% 79% 18% 2% 2%
2011 2500260 78 0% 0% 65% 33% 0% 1%