Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 84 91.667% 95.062% 3.571%
2021 85 89.412% 93.827% 4.706%
2020 83 91.566% 93.827% 2.41%
2019 90 91.111% 92.135% 1.111%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 84
  92%
  95%
  4%
2500261 76
  82%
  84%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500260 85
  89%
  94%
  5%
2500261 73
  88%
  98%
  11%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2500260 83
  92%
  94%
  2%
2500261 91
  87%
  88%
  1%
2019 2500260 90
  91%
  92%
  1%
2500261 85
  75%
  76%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 84 1% 0% 20% 70% 5% 4%
2500261 76 0% 0% 11% 71% 16% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500260 85 2% 0% 25% 62% 6% 5%
2500261 73 0% 0% 10% 77% 1% 11%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2020 2500260 83 1% 0% 34% 57% 6% 2%
2500261 91 0% 0% 9% 78% 12% 1%
2019 2500260 90 2% 2% 36% 51% 8% 1%
2500261 85 0% 0% 6% 69% 24% 1%