Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 72 81.944% 92.188% 11.111%
2021 87 59.77% 77.612% 22.989%
2020 77 70.13% 84.375% 16.883%
2019 88 86.364% 100% 13.636%
2018 89 78.652% 95.89% 17.978%
2017 72 76.389% 91.667% 16.667%
2016 90 84.444% 98.701% 14.444%
2015 92 77.174% 94.667% 18.478%
2014 95 77.895% 89.157% 12.632%
2013 104 79.808% 91.209% 12.5%
2012 110 79.091% 87% 9.091%
2011 123 82.927% 91.071% 8.943%
2010 70 68.571% 81.356% 15.714%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 22
  91%
  100%
  9%
7000498 7
  100%
  100%
  0%
2500262 72
  82%
  92%
  11%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 7000911 19
  89%
  94%
  5%
7000498 7
  86%
  86%
  0%
2500262 87
  60%
  78%
  23%
1353 64
  50%
  67%
  25%
2020 7000911 16
  100%
  100%
  0%
7000498 8
  100%
  100%
  0%
2500262 77
  70%
  84%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000911 1
  100%
  100%
  0%
2503852 20
  100%
  100%
  0%
2500262 88
  86%
  100%
  14%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2018 7000911 1
  100%
  100%
  0%
1402 1
  100%
  100%
  0%
7000498 15
  93%
  100%
  7%
2500262 89
  79%
  96%
  18%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500262 72
  76%
  92%
  17%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500262 90
  84%
  99%
  14%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 2500262 92
  77%
  95%
  18%
2014 2500262 95
  78%
  89%
  13%
2013 2500262 104
  80%
  91%
  12%
2012 2500262 110
  79%
  87%
  9%
2011 2500262 123
  83%
  91%
  9%
2010 2500262 70
  69%
  81%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 22 9% 27% 45% 9% 0% 9%
7000498 7 14% 14% 43% 29% 0% 0%
2500262 72 0% 3% 29% 50% 7% 11%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2021 7000911 19 11% 32% 32% 16% 5% 5%
7000498 7 0% 0% 43% 43% 14% 0%
2500262 87 0% 2% 23% 34% 17% 23%
1353 64 0% 25% 25% 0% 25% 25%
2020 7000911 16 13% 75% 13% 0% 0% 0%
7000498 8 0% 0% 63% 38% 0% 0%
2500262 77 1% 9% 30% 30% 13% 17%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503852 20 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2500262 88 5% 11% 50% 20% 0% 14%
1353 80 0% 40% 20% 20% 20% 0%
2018 7000911 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1402 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7000498 15 0% 0% 53% 40% 0% 7%
2500262 89 3% 7% 31% 37% 3% 18%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500262 72 4% 4% 54% 14% 7% 17%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2500262 90 2% 11% 34% 37% 1% 14%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2015 2500262 92 4% 5% 35% 33% 4% 18%
2014 2500262 95 3% 6% 25% 43% 9% 13%
2013 2500262 104 1% 3% 19% 57% 8% 13%
2012 2500262 110 2% 6% 13% 58% 12% 9%
2011 2500262 123 2% 6% 27% 48% 8% 9%
2010 2500262 70 3% 9% 26% 31% 16% 16%