Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 33 72.727% 92.308% 21.212%
2021 44 84.091% 94.872% 11.364%
2020 34 94.118% 96.97% 2.941%
2019 23 86.957% 100% 13.043%
2018 36 88.889% 96.97% 8.333%
2017 33 78.788% 100% 21.212%
2016 33 69.697% 92% 24.242%
2015 33 78.788% 96.296% 18.182%
2014 43 86.047% 100% 13.953%
2013 61 75.41% 97.872% 22.951%
2012 28 92.857% 100% 7.143%
2011 3 33.333% 50% 33.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 2
  100%
  100%
  0%
2500262 33
  73%
  92%
  21%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500262 44
  84%
  95%
  11%
1353 80
  40%
  40%
  0%
2020 7000498 1
  100%
  100%
  0%
2500262 34
  94%
  97%
  3%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2019 2500262 23
  87%
  100%
  13%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500262 36
  89%
  97%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 33
  79%
  100%
  21%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500262 33
  70%
  92%
  24%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 2500262 33
  79%
  96%
  18%
2014 2500262 43
  86%
  100%
  14%
2013 2500262 61
  75%
  98%
  23%
2012 2500262 28
  93%
  100%
  7%
2011 2500262 3
  33%
  50%
  33%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500262 33 3% 0% 39% 30% 6% 21%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500262 44 2% 5% 36% 41% 5% 11%
1353 80 0% 0% 20% 20% 60% 0%
2020 7000498 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500262 34 0% 9% 32% 53% 3% 3%
1353 48 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2019 2500262 23 0% 4% 52% 30% 0% 13%
1353 64 25% 0% 25% 50% 0% 0%
2018 2500262 36 3% 6% 56% 25% 3% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500262 33 3% 24% 36% 15% 0% 21%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500262 33 3% 3% 24% 39% 6% 24%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2015 2500262 33 6% 6% 48% 18% 3% 18%
2014 2500262 43 2% 5% 37% 42% 0% 14%
2013 2500262 61 3% 7% 26% 39% 2% 23%
2012 2500262 28 4% 18% 46% 25% 0% 7%
2011 2500262 3 0% 0% 0% 33% 33% 33%