Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500262 1
  100%
  100%
  0%
2500249 14
  100%
  100%
  0%
2021 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2500249 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500249 7
  100%
  100%
  0%
2019 2500249 14
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500249 12
  92%
  100%
  8%
2017 2500249 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500249 11
  100%
  100%
  0%
2015 2500249 14
  86%
  100%
  14%
2014 2500249 15
  93%
  100%
  7%
2013 2500249 18
  89%
  100%
  11%
2012 2500249 22
  91%
  100%
  9%
2011 2500249 11
  91%
  91%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500262 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500249 14 0% 50% 21% 29% 0% 0%
2021 2501913 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 4 25% 25% 50% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500249 7 14% 0% 57% 29% 0% 0%
2019 2500249 14 7% 14% 36% 36% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500249 12 8% 33% 33% 17% 0% 8%
2017 2500249 12 0% 17% 33% 50% 0% 0%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500249 11 9% 18% 73% 0% 0% 0%
2015 2500249 14 7% 21% 29% 29% 0% 14%
2014 2500249 15 20% 0% 47% 27% 0% 7%
2013 2500249 18 0% 22% 33% 33% 0% 11%
2012 2500249 22 5% 9% 55% 23% 0% 9%
2011 2500249 11 9% 9% 55% 18% 9% 0%