Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 100% 100% 0%
2021 32 100% 100% 0%
2020 30 100% 100% 0%
2019 39 97.436% 100% 2.564%
2018 26 100% 100% 0%
2017 41 100% 100% 0%
2016 41 100% 100% 0%
2015 38 100% 100% 0%
2014 32 100% 100% 0%
2013 38 97.368% 100% 2.632%
2012 30 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500891 28
  100%
  100%
  0%
2021 2500891 32
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500891 30
  100%
  100%
  0%
2019 2500891 39
  97%
  100%
  3%
2018 2500891 26
  100%
  100%
  0%
2017 2500891 41
  100%
  100%
  0%
2016 2500891 41
  100%
  100%
  0%
2015 2500891 38
  100%
  100%
  0%
2014 2500891 32
  100%
  100%
  0%
2013 2500891 38
  97%
  100%
  3%
2012 2500891 30
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500891 28 4% 21% 75% 0% 0% 0%
2021 2500891 32 3% 16% 81% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500891 30 10% 57% 33% 0% 0% 0%
2019 2500891 39 5% 59% 33% 0% 0% 3%
2018 2500891 26 8% 50% 42% 0% 0% 0%
2017 2500891 41 2% 2% 85% 10% 0% 0%
2016 2500891 41 5% 34% 56% 5% 0% 0%
2015 2500891 38 5% 32% 61% 3% 0% 0%
2014 2500891 32 6% 19% 66% 9% 0% 0%
2013 2500891 38 3% 32% 53% 11% 0% 3%
2012 2500891 30 7% 47% 47% 0% 0% 0%