Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 100% 100% 0%
2021 13 100% 100% 0%
2020 11 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 21 100% 100% 0%
2017 14 100% 100% 0%
2016 21 100% 100% 0%
2015 19 100% 100% 0%
2014 24 100% 100% 0%
2013 29 100% 100% 0%
2012 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500891 19
  100%
  100%
  0%
2021 2500891 13
  100%
  100%
  0%
2020 2500891 11
  100%
  100%
  0%
2019 2500891 17
  100%
  100%
  0%
2018 2500891 21
  100%
  100%
  0%
2017 2500891 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500891 21
  100%
  100%
  0%
2015 2500891 19
  100%
  100%
  0%
2014 2500891 24
  100%
  100%
  0%
2013 2500891 29
  100%
  100%
  0%
2012 2500891 19
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500891 19 5% 68% 26% 0% 0% 0%
2021 2500891 13 8% 46% 46% 0% 0% 0%
2020 2500891 11 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500891 17 6% 35% 59% 0% 0% 0%
2018 2500891 21 5% 67% 29% 0% 0% 0%
2017 2500891 14 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500891 21 5% 62% 33% 0% 0% 0%
2015 2500891 19 0% 79% 21% 0% 0% 0%
2014 2500891 24 4% 71% 25% 0% 0% 0%
2013 2500891 29 3% 90% 7% 0% 0% 0%
2012 2500891 19 5% 68% 26% 0% 0% 0%