Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 78 97.436% 100% 2.564%
2020 80 98.75% 100% 1.25%
2019 83 98.795% 100% 1.205%
2018 79 100% 100% 0%
2017 74 100% 100% 0%
2016 88 98.864% 100% 1.136%
2015 95 100% 100% 0%
2014 92 100% 100% 0%
2013 76 100% 100% 0%
2012 65 100% 100% 0%
2011 79 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500891 2
  100%
  100%
  0%
2021 2500891 78
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500891 80
  99%
  100%
  1%
2019 2500891 83
  99%
  100%
  1%
2018 2500891 79
  100%
  100%
  0%
2017 2500891 74
  100%
  100%
  0%
2016 2500891 88
  99%
  100%
  1%
2015 2500891 95
  100%
  100%
  0%
2014 2500891 92
  100%
  100%
  0%
2013 2500891 76
  100%
  100%
  0%
2012 2500891 65
  100%
  100%
  0%
2011 2500891 79
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500891 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500891 78 3% 78% 17% 0% 0% 3%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500891 80 4% 24% 70% 1% 0% 1%
2019 2500891 83 0% 69% 30% 0% 0% 1%
2018 2500891 79 5% 37% 57% 1% 0% 0%
2017 2500891 74 5% 28% 66% 0% 0% 0%
2016 2500891 88 6% 20% 68% 5% 0% 1%
2015 2500891 95 5% 34% 60% 1% 0% 0%
2014 2500891 92 5% 49% 45% 1% 0% 0%
2013 2500891 76 4% 42% 53% 1% 0% 0%
2012 2500891 65 6% 20% 72% 2% 0% 0%
2011 2500891 79 5% 52% 38% 5% 0% 0%