Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 75 98.667% 98.667% 0%
2020 80 98.75% 98.75% 0%
2019 85 100% 100% 0%
2018 80 97.5% 97.5% 0%
2017 78 96.154% 96.154% 0%
2016 86 100% 100% 0%
2015 92 98.913% 98.913% 0%
2014 95 100% 100% 0%
2013 74 100% 100% 0%
2012 71 100% 100% 0%
2011 77 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500891 2
  100%
  100%
  0%
2021 2500891 75
  99%
  99%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500891 80
  99%
  99%
  0%
2019 2500891 85
  100%
  100%
  0%
2018 2500891 80
  98%
  98%
  0%
2017 2500891 78
  96%
  96%
  0%
2016 2500891 86
  100%
  100%
  0%
2015 2500891 92
  99%
  99%
  0%
2014 2500891 95
  100%
  100%
  0%
2013 2500891 74
  100%
  100%
  0%
2012 2500891 71
  100%
  100%
  0%
2011 2500891 77
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500891 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500891 75 5% 51% 43% 0% 1% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500891 80 0% 11% 83% 5% 1% 0%
2019 2500891 85 5% 2% 81% 12% 0% 0%
2018 2500891 80 5% 16% 59% 18% 3% 0%
2017 2500891 78 5% 9% 60% 22% 4% 0%
2016 2500891 86 6% 9% 64% 21% 0% 0%
2015 2500891 92 5% 18% 62% 13% 1% 0%
2014 2500891 95 0% 0% 95% 5% 0% 0%
2013 2500891 74 5% 3% 73% 19% 0% 0%
2012 2500891 71 6% 3% 87% 4% 0% 0%
2011 2500891 77 0% 23% 62% 14% 0% 0%