Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 79 97.468% 100% 2.532%
2020 81 98.765% 100% 1.235%
2019 87 98.851% 100% 1.149%
2018 72 98.611% 98.611% 0%
2017 75 100% 100% 0%
2016 89 98.876% 100% 1.124%
2015 94 98.936% 100% 1.064%
2014 92 98.913% 98.913% 0%
2013 76 100% 100% 0%
2012 65 100% 100% 0%
2011 79 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500891 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500891 79
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500891 81
  99%
  100%
  1%
2019 2500891 87
  99%
  100%
  1%
2018 2500891 72
  99%
  99%
  0%
2017 2500891 75
  100%
  100%
  0%
2016 2500891 89
  99%
  100%
  1%
2015 2500891 94
  99%
  100%
  1%
2014 2500891 92
  99%
  99%
  0%
2013 2500891 76
  100%
  100%
  0%
2012 2500891 65
  100%
  100%
  0%
2011 2500891 79
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500891 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500891 79 4% 34% 59% 0% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500891 81 5% 37% 57% 0% 0% 1%
2019 2500891 87 0% 85% 14% 0% 0% 1%
2018 2500891 72 4% 21% 71% 3% 1% 0%
2017 2500891 75 5% 51% 41% 3% 0% 0%
2016 2500891 89 0% 81% 18% 0% 0% 1%
2015 2500891 94 5% 51% 43% 0% 0% 1%
2014 2500891 92 4% 38% 55% 1% 1% 0%
2013 2500891 76 5% 38% 55% 1% 0% 0%
2012 2500891 65 5% 23% 71% 2% 0% 0%
2011 2500891 79 5% 52% 38% 5% 0% 0%