Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 83.333% 100% 16.667%
2021 78 97.436% 100% 2.564%
2020 82 98.78% 100% 1.22%
2019 86 96.512% 100% 3.488%
2018 72 100% 100% 0%
2017 75 98.667% 100% 1.333%
2016 93 97.849% 98.913% 1.075%
2015 92 98.913% 100% 1.087%
2014 89 100% 100% 0%
2013 73 98.63% 100% 1.37%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500891 6
  83%
  100%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500891 78
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500891 82
  99%
  100%
  1%
2019 2500891 86
  97%
  100%
  3%
2018 2500891 72
  100%
  100%
  0%
2017 2500891 75
  99%
  100%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500891 93
  98%
  99%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500891 92
  99%
  100%
  1%
2014 2500891 89
  100%
  100%
  0%
2013 2500891 73
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500891 6 0% 33% 50% 0% 0% 17%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500891 78 3% 71% 24% 0% 0% 3%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 2500891 82 2% 57% 39% 0% 0% 1%
2019 2500891 86 3% 34% 59% 0% 0% 3%
2018 2500891 72 4% 42% 54% 0% 0% 0%
2017 2500891 75 1% 41% 52% 4% 0% 1%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500891 93 2% 57% 39% 0% 1% 1%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2500891 92 4% 38% 57% 0% 0% 1%
2014 2500891 89 1% 39% 55% 4% 0% 0%
2013 2500891 73 0% 63% 34% 1% 0% 1%