Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 100% 100% 0%
2021 22 100% 100% 0%
2020 55 100% 100% 0%
2019 20 100% 100% 0%
2018 18 100% 100% 0%
2017 19 100% 100% 0%
2016 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500891 23
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500891 22
  100%
  100%
  0%
2020 2500891 55
  100%
  100%
  0%
2019 2500891 20
  100%
  100%
  0%
2018 2500891 18
  100%
  100%
  0%
2017 2500891 19
  100%
  100%
  0%
2016 2500891 10
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500891 23 4% 57% 39% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500891 22 5% 86% 5% 5% 0% 0%
2020 2500891 55 0% 76% 24% 0% 0% 0%
2019 2500891 20 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500891 18 6% 61% 33% 0% 0% 0%
2017 2500891 19 5% 68% 21% 5% 0% 0%
2016 2500891 10 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%