Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 84.211% 94.118% 10.526%
2021 23 78.261% 100% 21.739%
2020 33 78.788% 100% 21.212%
2019 47 85.106% 100% 14.894%
2018 48 81.25% 100% 18.75%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 38
  84%
  94%
  11%
2021 2500894 46
  78%
  100%
  22%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500894 66
  79%
  100%
  21%
2019 2500894 94
  85%
  100%
  15%
2018 2500894 96
  81%
  100%
  19%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 38 5% 11% 32% 37% 5% 11%
2021 2500894 46 4% 17% 30% 26% 0% 22%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500894 66 0% 36% 30% 12% 0% 21%
2019 2500894 94 4% 30% 36% 15% 0% 15%
2018 2500894 96 2% 33% 23% 23% 0% 19%