Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 39 89.744% 94.595% 5.128%
2021 51 94.118% 97.959% 3.922%
2020 45 93.333% 95.455% 2.222%
2019 41 92.683% 100% 7.317%
2018 44 88.636% 97.5% 9.091%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 78
  90%
  95%
  5%
2021 2500894 102
  94%
  98%
  4%
2020 2500894 90
  93%
  95%
  2%
2019 2500894 82
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500894 88
  89%
  98%
  9%
1353 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 78 0% 8% 23% 59% 5% 5%
2021 2500894 102 0% 8% 51% 33% 2% 4%
2020 2500894 90 0% 0% 58% 36% 4% 2%
2019 2500894 82 5% 15% 34% 39% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500894 88 2% 7% 45% 34% 2% 9%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%