Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 88.462% 95.833% 7.692%
2021 36 86.111% 93.939% 8.333%
2020 38 92.105% 100% 7.895%
2019 45 93.333% 100% 6.667%
2018 57 85.965% 94.231% 8.772%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 52
  88%
  96%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 72
  86%
  94%
  8%
2020 2500894 76
  92%
  100%
  8%
2019 2500894 90
  93%
  100%
  7%
2018 2500894 114
  86%
  94%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 52 4% 12% 38% 35% 4% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500894 72 6% 17% 33% 31% 6% 8%
2020 2500894 76 5% 16% 39% 32% 0% 8%
2019 2500894 90 4% 9% 60% 20% 0% 7%
2018 2500894 114 4% 7% 35% 37% 5% 9%