Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2021 12 100% 100% 0%
2020 11 100% 100% 0%
2019 5 100% 100% 0%
2018 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 12
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 24
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500894 22
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 10
  100%
  100%
  0%
2018 2500894 22
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 12 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500894 24 0% 17% 42% 42% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500894 22 0% 9% 64% 27% 0% 0%
2019 2500894 10 0% 20% 80% 0% 0% 0%
2018 2500894 22 0% 0% 73% 27% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%