Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 93 87.097% 94.186% 7.527%
2021 60 90% 100% 10%
2020 97 97.938% 100% 2.062%
2019 69 92.754% 100% 7.246%
2018 81 88.889% 93.506% 4.938%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 186
  87%
  94%
  8%
2021 2500894 120
  90%
  100%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500894 194
  98%
  100%
  2%
2019 2500894 138
  93%
  100%
  7%
2018 2500894 162
  89%
  94%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 186 0% 4% 39% 44% 5% 8%
2021 2500894 120 2% 3% 47% 38% 0% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500894 194 0% 1% 49% 47% 0% 2%
2019 2500894 138 0% 0% 45% 48% 0% 7%
2018 2500894 162 1% 9% 30% 49% 6% 5%