Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 44.444% 66.667% 33.333%
2021 17 100% 100% 0%
2020 12 100% 100% 0%
2019 23 95.652% 100% 4.348%
2018 21 95.238% 100% 4.762%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 18
  44%
  67%
  33%
2021 2500894 34
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500894 24
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 46
  96%
  100%
  4%
2018 2500894 42
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 18 11% 0% 22% 11% 22% 33%
2021 2500894 34 12% 18% 41% 29% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500894 24 0% 8% 17% 75% 0% 0%
2019 2500894 46 0% 13% 39% 43% 0% 4%
2018 2500894 42 5% 0% 38% 52% 0% 5%