Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 91.667% 100% 8.333%
2021 35 88.571% 93.939% 5.714%
2020 45 95.556% 100% 4.444%
2019 34 97.059% 100% 2.941%
2018 57 96.491% 100% 3.509%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 2
  100%
  100%
  0%
2500894 72
  92%
  100%
  8%
1353 160
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 70
  89%
  94%
  6%
1353 320
  70%
  82%
  15%
2020 2500894 90
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 68
  97%
  100%
  3%
1355 42
  67%
  100%
  33%
1353 128
  75%
  100%
  25%
2018 2500894 114
  96%
  100%
  4%
1355 238
  47%
  50%
  6%
1353 240
  73%
  79%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500894 72 0% 0% 56% 36% 0% 8%
1353 160 0% 0% 30% 70% 0% 0%
2021 2500894 70 0% 3% 31% 51% 6% 6%
1353 320 0% 0% 40% 30% 15% 15%
2020 2500894 90 0% 0% 24% 69% 0% 4%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2019 2500894 68 0% 3% 47% 47% 0% 3%
1355 42 0% 0% 0% 67% 0% 33%
1353 128 0% 13% 38% 25% 0% 25%
2018 2500894 114 0% 9% 42% 44% 0% 4%
1355 238 0% 0% 12% 35% 47% 6%
1353 240 0% 0% 53% 20% 20% 7%