Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 101 73.267% 81.319% 9.901%
2021 83 91.566% 96.203% 4.819%
2020 130 95.385% 100% 4.615%
2019 109 72.477% 77.451% 6.422%
2018 102 81.373% 84.694% 3.922%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 202
  73%
  81%
  10%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 166
  92%
  96%
  5%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2020 2500894 260
  95%
  100%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2500894 218
  72%
  77%
  6%
1353 64
  0%
  0%
  0%
2018 2500894 204
  81%
  85%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 202 2% 11% 33% 28% 17% 10%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500894 166 4% 19% 49% 19% 4% 5%
1353 96 0% 50% 33% 17% 0% 0%
2020 2500894 260 3% 22% 31% 40% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500894 218 2% 3% 38% 30% 21% 6%
1353 64 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500894 204 2% 14% 37% 28% 15% 4%
1353 48 33% 0% 67% 0% 0% 0%