Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 106 70.755% 72.816% 2.83%
2021 108 66.667% 68.571% 2.778%
2020 93 89.247% 90.217% 1.075%
2019 103 84.466% 86.139% 1.942%
2018 113 84.071% 84.071% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 212
  71%
  73%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500894 216
  67%
  69%
  3%
1353 48
  33%
  33%
  0%
2020 2500894 186
  89%
  90%
  1%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 206
  84%
  86%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500894 226
  84%
  84%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 212 0% 4% 12% 46% 26% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500894 216 0% 2% 14% 51% 31% 3%
1353 48 0% 0% 0% 33% 67% 0%
2020 2500894 186 0% 0% 26% 63% 10% 1%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500894 206 0% 1% 35% 47% 14% 2%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2500894 226 1% 1% 32% 50% 16% 0%
1353 80 0% 0% 60% 40% 0% 0%