Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 121 66.942% 69.231% 3.306%
2021 92 76.087% 76.087% 0%
2020 120 81.667% 84.483% 3.333%
2019 96 84.375% 84.375% 0%
2018 119 84.874% 84.874% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 242
  67%
  69%
  3%
2021 2500894 184
  76%
  76%
  0%
2020 2500894 240
  82%
  84%
  3%
2019 2500894 192
  84%
  84%
  0%
2018 2500894 238
  85%
  85%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 242 1% 2% 17% 46% 30% 3%
2021 2500894 184 2% 5% 32% 37% 24% 0%
2020 2500894 240 1% 3% 32% 47% 15% 3%
2019 2500894 192 0% 0% 26% 58% 16% 0%
2018 2500894 238 0% 1% 38% 45% 15% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%